Geschiedenis

De geschiedenis van Landgoed Vollenhof

1710 kocht Arnold Vollenhove, klerk bij de provincie Overijssel, een erf met landerijen buiten de stad Kampen om als buitenplaats te gebruiken. In de zomer verbleef hij hier met zijn gezin en woonde in de winter in Kampen. Begin 18e eeuw werd de gracht gegraven en het omringende park in formele stijl aangelegd, met lanen en sterrenbossen. In het monumentenregister wordt de boerderij, behorend tot het landgoedVollenhof, al in 1722 beschreven.Tot 1990 was de boerderij in gebruik als agrarisch bedrijf, gepacht door Wichert Kragt, die de boerderij pachtte sinds 1931. De boerderij is vermoedelijk tussen 1917 en 1920 gerenoveerd en wordt bij de verkoop van het landgoed in 1921 omschreven als ‘de geriefelijk nieuw ingerichte boerenbehuizing en nieuw gebouwde schuur met stalling voor 30 stuks vee, jongveestal, varkenshokken, stierenbox, nieuwe wagenloods en 2 5-roedenhooibergen’.

  

Oude luchtfoto van het landgoed                        Wichert en Jantien Kragt- vd Vegte 

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog

Burgemeester Van Asch van Wijck van Oldebroek had het landhuis begin 1900 in zijn bezit. Hij woonde zelf op Oldhorst (nabij gelegen landgoed) en gebruikte dit huis als tuinmanswoning en oranjerie. In de oorlog bleef het huis leeg staan. Waarschijnlijk was het niet groot of comfortabel genoeg om er Duitse officieren onder te brengen, zoals bij andere landhuizen in de omgeving wel gebeurde. Door het ontbreken van Duitse aanwezigheid kon pachter Wichert Kragt jarenlang een groep onderduikers verbergen in de hooischuur bij het landgoed. Enkele inscripties in de muur van de stallen herinneren nog aan die tijd.Ook was de boerderij van Wichert en Jantien Kragt in de oorlog een pleisterplaats voor vele vluchtelingen. Hier was altijd nog wel wat voedsel te krijgen.Wichert Kragt maakte zelfs een schuilplaats onder een grote stapel hout, waar hij zijn pa

arden verstopte voor de Nazi’s, die de paarden in beslag wilden nemen. Boer Kragt was meer dan vijftig jaar pachter op Vollenhof.

Na de oorlog

Na de oorlog werd het landhuis verhuurd. In 1960 kwam het  in bezit van de huidige eigenaren, de familie van Riemsdijk. De boerderij werd verhuurd aan particulieren. In 2010 kwam de huidige huurder, Eimert Fikse (kleinzoon van Wichert Kragt) met zijn gezin in de boerderij  wonen om het te verbouwen tot wat het nu is.